Zajímavosti z prostoru závodu

Jak je možno zjistit z rozpisu, centrum závodu bude v Bernarticích – v místní lokalitě Rybníček. Tratě pak povedou kopcovitým terénem Jestřebích hor, okolo Jánského vrchu, na české i polské straně. Pro nedočkavé pár zajímavostí o centru i terénu:

Rybníček – jedna ze čtyř osad Bernartic:

Podle záznamů z kronik dali v roce 1703 jezuité ze žacléřského zámku vybudovat na pozemcích, které patřily k Bečkovu rybník. V okolí rybníka vyrostla osada, která se nazývala Teichwasser – Rybníček a měla i svůj znak: ryby ve vodě. Na volném prostranství uprostřed osady stála kaple se dvěma zvony. Nedaleko kaple stál velký hostinec, který poskytoval služby poutníkům, kteří tudy procházeli na cestě do Petříkovic, kde navštěvovali kapli, zázračnou studánku a křížovou cestu. Děti z této osady navštěvovaly školu v Bečkově. Obyvatelé obce byli většinou tkalci, asi 10 jich mělo ještě malé pozemky a pěstovali dobytek. Osada leží na potoce Ličná, který pramení pod Jánským vrchem, a vždy byl a stále je bohatý na pstruhy. Uprostřed osady je kaplička se dvěma zvony z roku 1901. (zdroj: web obce Bernartice)

Jánský vrch s Medvědím doupětem:

Janský vrch je nejvyšším bodem severozápadního výběžku Jestřebích hor nad Petříkovicemi. Jestřebí hory zde tvoří pískovcový hřbet, po kterém vede česko-polská hranice a zároveň žlutě značená turistická stezka z Bernartic do Petříkovic (a také polská zelená značka po hranicích). Hřbet spadá do Polska poměrně mírným svahem, ale k nám do vnitrozemí se jedná o prudké, mnohdy téměř kolmé stěny s mnoha skalami. Díky tomu jsou z hřebene možné četné výhledy. Ve skalách je i mnoho puklin a dutin. Jedna z nich se nachází asi 100 m jihovýchodně od vrcholu. Její vstupní otvor je asi 1 m široký a délka dutiny je asi 10 m. Říká se jí Medvědí doupě a z vrcholové stezky je volně přístupná. Součástí Janského vrchu je i Krausova vyhlídka na jedné ze skal. (zdroj: turistika.cz)

Medvědí doupěKrausova vyhlídka