Pokyny

6. kolo soutěží Východočeského poháru

Veřejný závod v orientačním běhu

Pokyny ve formě pdf ke stažení zde

Datum: Čtvrtek 1. 5. 2014

Pořadatel: Lokomotiva Trutnov – oddíl orientačního běhu

Shromaždiště:

Bernartice – Rybníček   50°37’25.534″N, 15°59’16.199″E – stejné jako na podzim 2013

Příjezd:

Mezi obcemi Zlatá Olešnice a Bernartice, odbočka vpravo na zemědělskou asfaltku, bude značeno.

mapkaPočítejte s časovou rezervou z důvodu oprav silnic (semafor na začátku obce Zlatá Olešnice, pokládka nového asfaltu před Trutnovem – v úseku cca 5 km, omezení u autobazaru Trotina)

Prezentace:

na shromaždišti nejpozději do 9,30 hod, obdržíte doklad o zaplacení vkladu

možnost zapůjčení SI čipu za 40 Kč

dodatečné přihlášky pouze dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad.

(netýká se kategorie HDR, T a P)

Parkování:

Na louce

Bude vybíráno parkovné 20 Kč, autobus 50 Kč

Dbejte pokynů parkovací služby LTU.

Vzdálenosti:

Parkoviště – Centrum 500 m

Centrum – Start 1300 m, značeno modrobílými fáborky

Centrum – Cíl 0 m

Mapa:

Medvědí doupě 1: 10000 (E = 5 m), formát A4, mapový klíč ISOM , mapoval Tomáš Leštínský, stav říjen 2013, revize březen 2014. Mapa není vodovzdorně upravena.

Mapníky k dispozici na startu.

Mapy se v cíli odevzdávají, výdej map nejpozději ve 12 hodin

Trať: zkrácená

Terén: podhorský, kopcovitý, různě průběžný, střední hustota cest

Kategorie D16C, D18C, D21A,D21C, D21D, D35C, H14C, H16C, H18C,H21A,H21C, H21D, H35C, H35D, H45C, H45D, H55C a T na své trati prochází terénem skalního masivu, doporučujeme tejpování a apelujeme na závodníky, aby se zde pohybovali opatrně a s úctou ke svému zdraví.

Popisy kontrol:

Klasicky v centru, odebrání formou samoobsluhy.

Ražení:

Elektronické – SportIdent. V případě selhání SI jednotky jsou na mapě políčka R.

Start:

00 = 10:00.

Kategorie HDR, T a P volný startovní čas vlastním koridorem, dle pokynů startérů, max. do času 75

Cíl:

V cíli závodník ukončí závod oražením cílové jednotky a vyčtením svého čipu u počítače. Vyčíst čip musí i ti, kteří závod z jakéhokoliv důvodu nedokončí!

Povinné úseky:

Start – začátek orientace

Poslední kontrola – cíl

Povinné úseky jsou vyznačeny koridory nebo fábory.

Předpokládané časy vítězů:

Dle soutěžního řádu VČO.

Časový limit:

120 minut, uzavření cíle v 13:30 hod

Občerstvení:

V cíli voda se šťávou

WC:

V centru 6x TOI-TOI , na startu nejsou

Mytí:

V cíli studená voda a lavory

Převlékání:

Možnost postavení oddílových stanů. Pořadatelé neručí za odložené věci v prostoru shromaždiště.

Zdravotní služba:

V cíli zajišťuje zdravotní sestra, případně nemocnice Trutnov

Výsledky:

Průběžné výsledky budou zveřejňovány v cíli a následně na internetu

http://vcp2014.ltu-ob.cz, ORIS

Vyhlášení výsledků:

Co nejdříve po skončení závodu, v centru.

Vyhlášeni budou závodníci na 1. – 3. místě v žákovských kategoriích, v kategorii HDR sladká odměna pro všechny závodníky.

Občerstvení:

V provozu bude klasické orienťácké občerstvení – grilované klobásy, káva, cukrovinky, koláče, pivo Krakonoš, atd.

Protesty:

Se vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu

Funkcionáři:

ředitel: Jan Grundman st.

hlavní rozhodčí: Pavel Hanuš

stavitel tratí: Pavel Petržela, Jan Grundmann

Jury:

Karel Souček   SHK
Karel Dudášek DOB
Josef Jakeš      TYN

Závod je pořádán v rámci udržitelnosti mikroprojektu: S MAPOU A BUZOLOU PŘES HRANICE

Registrační číslo mikroprojektu: CZ.3.22/3.3.02/12.03088